Nyhetsarkiv

 • Bærekraftsmål 5 og 13. Foto: Karoline O.A. Pettersen

  Mens menn har større klimagassutslipp enn kvinner, er kvinner mer villige til å støtte politiske tiltak som reduserer utslippene. Dette reflekteres likevel ikke i myndighetenes klimatiltak, der kjønnsperspektiver så å si er fraværende, viser forskningsprosjektet SEQUAL.

 • Samiske aksjonister på trappa til justisdepartementet. Foto: Stine Linderud Jespersen

  – Fosen-aksjonen blir en historisk milepæl i relasjonen mellom det samiske og det norske samfunnet, sier Nordlandsforsknings Susanne Normann, som har skrevet doktoravhandling om vindkraftutbyggingen på Fosen og andre sørsamiske reindriftsområder.

 • Seniorforsker Esben Olesen. Foto: Thoralf Fagertun

  Samarbeid løftes ofte frem som veien til gode helse- og velferdstjenester, men blind tro på samarbeid kan overskygge problemet som skulle løses.

 • Bjarne Lindeløv. HYBES. Foto: Marta Anna Løvberg

  Gjennom forskningsprosjektet HYBES skal Nordlandsforskning og Bodø kommune finne ut hvordan bygninger kan produsere like mye energi som de bruker.

 • Camilla Risvoll (Nordlandsforskning), Tom Lifjell (Ildgruben reinbeitedistrikt) og Svein Morten Eilertsen (NIBIO). Foto: Aase Kristine Lundberg

  Når utbyggere, konsekvensutredere og planleggere skal tolke reindriftens arealbrukskart, kan de misforstå reindriftens behov. Kart som inkluderer tradisjons- og erfaringsbasert kunnskap, bidrar til å løse utfordringer før de oppstår.

 • Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.

  Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".