Nyhetsarkiv

 • Foto: Kjeldstrup
  Det er tema under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Reiselivet har tradisjonelt vært lite opptatt av forskning og utvikling som kilde til kunnskap og innovasjon. Samtidig må reiselivsbedriftene være ytterst innovative enten ved å kutte kostnader eller ved å utvikle nye høykvalitetsprodukter som møter turistenes krav og etterspørsel for å kunne konkurrere effektivt. Det krever kunnskap.
 • Hege Gjertsen og Christian Lo, forskerne bak evalueringen.
  Formålet med prosjektet Bodøpiloten har vært å styrke kvaliteten på kunst og kultur i både barnehage, grunnskole og videregående skole. Seniorforsker Hege Gjertsen og forsker Christian Lo har evaluert satsingen.
 • Forskerne Christian Lo og Camilla Risvoll disputerer begge for doktorgraden før jul. Lokaldemokrati og tilpasning i beitenæringene er temaene de vil forsvare. Begge avlegger doktorgraden ved Universitetet i Nordland.
 • Fra venstre: Ingrid Roaldsen, Mariell Jørsdal og ELisabet Ljunggren.
  8. desember presenterer disse blide forskerne fersk forskning om mat, opplevelser og kystens potensiale på Novadis reiselivslunsj.
 • Marit Solstad
  Om en skole ikke er liv laga uten elever, hva skal vi da si om de skolene som ikke kan gi elevene den opplæringa de har krav på? Det skriver forsker Marit Solstad om i en kronikk i Dagsavisen.
 • Klare til nybrottsforskning: f.v.: Kurt Elvegård, Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen og John Eriksen.
  Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne er temaet for et nytt prosjekt som forskere fra Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning nå går i gang med.