Nyhetsarkiv

 • Ute på fiske. Foto: Karin Marie Antonsen
  Hvordan bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst innen fisketurismen i Lofoten? Det har forskere fra Nordlandsforskning og Havforskningsinstituttet sett på i en nytt notat.
 • Etter siste rapportering til Norges forskningsråd kunne prosjektleder Brigt Dale fornøyd konstatere at prosjektet er godt i rute hva gjelder vitenskapelige leveranser, og at prosjektet i tillegg det siste året har vært svært synlig på en rekke konferanser og seminarer.
 • Overdreven gaming, sosial utrygghet og utfordrende hybelliv er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

 • Prosjektgruppa bak studien, fra venstre: Kurt Elvegård, Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen og John Eriksen.
  - Vår studie viser at funksjonshemmede i Norge utsettes for hatytringer, forteller seniorforsker Terje Olsen fra Nordlandsforskning.
 • Implementeringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten er på rett spor når det gjelder lederutdanningen og de regionale nettverkene. Men det finnes hindringer i veien for mer systemrettet arbeid.
 • Fra inspirasjonsdagen i Svolvær.
  Seniorforsker Cecilie Høj Anvik deltok på tre inspirasjonsdager for økt gjennomføring i videregående opplæring, en kunnskapsturne i samarbeid mellom KS Nordland, Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune, kalt Sammen om økt gjennomføring.