Nyhetsarkiv

 • Seniorforsker Esben Olesen. Foto: Thoralf Fagertun

  Samarbeid løftes ofte frem som veien til gode helse- og velferdstjenester, men blind tro på samarbeid kan overskygge problemet som skulle løses.

 • Bjarne Lindeløv. HYBES. Foto: Marta Anna Løvberg

  Gjennom forskningsprosjektet HYBES skal Nordlandsforskning og Bodø kommune finne ut hvordan bygninger kan produsere like mye energi som de bruker.

 • Camilla Risvoll (Nordlandsforskning), Tom Lifjell (Ildgruben reinbeitedistrikt) og Svein Morten Eilertsen (NIBIO). Foto: Aase Kristine Lundberg

  Når utbyggere, konsekvensutredere og planleggere skal tolke reindriftens arealbrukskart, kan de misforstå reindriftens behov. Kart som inkluderer tradisjons- og erfaringsbasert kunnskap, bidrar til å løse utfordringer før de oppstår.

 • Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.

  Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".

 • Foto: Ben White / Unsplash

  Et nytt forskningsprosjekt undersøker hvordan det er å leve som skeiv i religiøse miljøer i Norge.

 • Foto: Adam Sébire / Climate Visuals

  45 forskere møttes nylig i Bremen i Tyskland for å diskutere fremtiden til arktiske fjorder og samfunnene rundt dem. Forskernes kanskje viktigste oppgave er å lytte til lokalbefolkningen i nord.