Forskere i samtale. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Om Nordlandsforskning

Nordlandsforskning er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Norge med både eierskap og hovedkontor i nord.

Vi har ambisjoner om å fortsette å være et fremragende forskningsmiljø og en foretrukket kunnskapsleverandør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vår forskning benyttes i utredninger, planer og høringer. Når avgjørelser tas, er det ofte kunnskap fra Nordlandsforskning som ligger til grunn.

Instituttets forskningsaktiviteter er forankret i nordområdene og vi bruker det lokale fortrinnet til å belyse større spørsmål og problemstillinger. Med prosjekter knyttet til omstilling, innovasjon og tilpasning, er vår forskning med på å forme fremtidens samfunn. Det er dette vi brenner for.

Våre ansatte har erfaring i å lede forsknings- og utviklingsprosjekter som bygger på samproduksjon. Forskerne har store nettverk på tvers av ulike fagdisipliner, fra humaniora til naturvitenskap, og samarbeider med ulike samfunnsaktører som innbyggere, privat næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner, offentlige aktører, forskningsmiljøer og politiske myndigheter.

Nordlandsforskning ble etablert i 1979 i Bodø. I dag har vi også kontorer i Svolvær og Mo i Rana.

Nordlandsforsknings hovedkontor ligger i Bodø.
Nordlandsforsknings Lofoten-kontor ligger idyllisk til på kaikanten i Svolvær.
Vårt kontor på Mo ligger på Campus Helgeland, midt i sentrum.
På jakt etter en ekspert? Vi har mange.
Nordlandsforskning er med i flere forskningssentre og organisasjoner.
Nordlandsforskning AS eies av Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning.
Nordlandsforsknings årsmeldinger for 2020, 2021 og 2022.
Nordlandsforskning er alltid interessert i å høre fra nye forskere.
Fra juni 2021 har Nordlandsforskning sin egen podkast.
Lytring er en arena der forskere møter samfunnsdebattanter for diskusjon og refleksjon, og som eies av Nord universitet og Nordlandsforskning.
Klimapartnere utarbeider årlig klimaregnskap for sine partnere.
Her er vårt.
Planen er en del av det overordnede kvalitetssystemet ved Nordlandsforskning