Forskere i samtale. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Om Nordlandsforskning

Nordlandsforskning er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Norge med både eierskap og hovedkontor i nord.

Vi har ambisjoner om å fortsette å være et fremragende forskningsmiljø og en foretrukket kunnskapsleverandør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vår forskning benyttes i utredninger, planer og høringer. Når avgjørelser tas, er det ofte kunnskap fra Nordlandsforskning som ligger til grunn.

Instituttets forskningsaktiviteter er forankret i nordområdene og vi bruker det lokale fortrinnet til å belyse større spørsmål og problemstillinger. Med prosjekter knyttet til omstilling, innovasjon og tilpasning, er vår forskning med på å forme fremtidens samfunn. Det er dette vi brenner for.

Våre ansatte har erfaring i å lede forsknings- og utviklingsprosjekter som bygger på samproduksjon. Forskerne har store nettverk på tvers av ulike fagdisipliner, fra humaniora til naturvitenskap, og samarbeider med ulike samfunnsaktører som innbyggere, privat næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner, offentlige aktører, forskningsmiljøer og politiske myndigheter.

Nordlandsforskning ble etablert i 1979 i Bodø. I dag har vi også kontorer i Svolvær og Mo i Rana.

 Organisasjonskart:

Organisasjonskart Nordlandsforskning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Nordlandsforsknings hovedkontor ligger i Bodø.
Nordlandsforsknings Lofoten-kontor ligger idyllisk til på kaikanten i Svolvær.
Vårt kontor på Mo ligger på Campus Helgeland, midt i sentrum.
På jakt etter en ekspert? Vi har mange.
Nordlandsforskning er med i flere forskningssentre og organisasjoner.
Nordlandsforskning AS eies av Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning.
Nordlandsforsknings årsmeldinger siden 2020.
Nordlandsforskning er alltid interessert i å høre fra nye forskere.
Lytring er en arena der forskere møter samfunnsdebattanter for diskusjon og refleksjon, og som eies av Nord universitet og Nordlandsforskning.
Klimapartnere utarbeider årlig klimaregnskap for sine partnere.
Her er vårt.
Likestilling, mangfold og inkludering er kjerneverdier for Nordlandsforskning.
Nordlandsforskning skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.