Aase Kristine
Lundberg
ansatt
Lokalsamfunn
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Aase Kristine Lundberg forsker på bruk og vern av naturressurser, med fokus på legitimitet og konflikthåndtering i medvirkningsprosesser. Hun er spesielt opptatt av kjønn og likestilling i representasjon av lokalsamfunn. Arbeidet hennes omhandler verneforvaltning, arealplanlegging på lokalt og regionalt nivå samt byutvikling.

Utdanning

PhD i samfunnsutvikling og planlegging fra Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

  • Bærekraftsmål 5 og 13. Foto: Karoline O.A. Pettersen

    Mens menn har større klimagassutslipp enn kvinner, er kvinner mer villige til å støtte politiske tiltak som reduserer utslippene. Dette reflekteres likevel ikke i myndighetenes klimatiltak, der kjønnsperspektiver så å si er fraværende, viser forskningsprosjektet SEQUAL.

  • Foto: Reiner Schaufler / nordnorge.com

    Læreboka «Introduksjon til miljøplanlegging» er preget av kunnskap utviklet ved Nordlandsforskning.

  • Aase Kristine Lundberg

    Vår forsker Aase Kristine Lundberg er en av elleve fremragende unge forskere som i år blir tatt opp i det gode selskap.

Del:

FacebookLinkedInTwitter