FNs bærekraftsmål

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

Samarbeidsprosjektet «Fra mål til mening til handling - Samproduksjon og implementering av FNs bærekraftsmål i regionalt og lokalt planarbeid» har som mål å utvikle et rammeverk for implementering av FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging. 

Field of goals logo

For å nå målet om en rettferdig og bærekraftig verden innen 2030, må de 17 bærekraftsmålene oversettes til ulike lokale og regionale kontekster. Rammeverket som utvikles i prosjektet, skal gjøre jobben enklere. Tilhørende metoder og verktøy vil kunne tilpasses ulike kontekster og plantyper.

At planlegging skal bidra til bærekraftig utvikling, står allerede skrevet i plan- og bygningsloven. Likevel representerer FNs bærekraftsmål en helt ny måte å konkretisere innholdet i begrepet gjennom mål, delmål og indikatorer.

Prosjektet skal utvikle metodikk som bistår lokal og regional implementering av bærekraftsmålene, ved hjelp av scenarier og systemmodeller. Når metodene er på plass, testes de i konkrete planprosesser og erfaringene benyttes til å utarbeide politikkanbefalinger. 

Den nye kunnskapen integreres i relevante studieprogram ved fire planutdanninger. Prosjektet skal også vurdere tidligere og pågående arbeid med bærekraftig utvikling i regionene Nordland og Vestland, samt delta i den offentlige debatten om hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftmålene.

Samarbeidsprosjektet er ledet av Nordlandsforskning, og til sammen deltar 23 partnere fra akademia, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet. Norges forskningsråd finansierer prosjektet gjennom DEMOS-programmet og prosjektperioden er 2020-2023.

Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Nordland fylkeskommune
Statsforvalteren i Nordland
Vestland fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestland
Bodø kommune
Bømlo kommune
Gloppen kommune
Narvik kommune
Sortland kommune
Sunnfjord kommune
Vestvågøy kommune
Asker kommune
Viken fylkeskommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
FN-sambandet
Nordregio
KS

Del:

FacebookLinkedInTwitter