Fylkeskommunen som planfaglig veileder

Lokalsamfunn

Prosjektet er en delleveranse i KS sitt FoU-prosjekt om Fylkeskommunen som planfaglig veileder hvor Nordlandsforskning sammen med Ruralis skal bidra inn med kunnskap om hvordan fylkeskommuner kan veilede kommunene med arbeidet med FN17. 

Nordlandsforskning skal 

  • bidra til gjennomføring/deltakelse på minst to regionale samlinger/verksteder hvor FN17 står på agendaen
  • levere hensiktsmessig dokumentasjon om fylkeskommunens veiledning på FN17 etter nærmere avtale med oppdragsgiver.
Oppdragsgiver
KS
Prosjektleder
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Ruralis

Del:

FacebookLinkedInTwitter