Aase Kristine Lundberg inn i Akademiet for yngre forskere

Aase Kristine Lundberg
Seniorforsker Aase Kristine Lundberg forsker på kjønnsperspektiver i blant annet norsk klimapolitikk. Foto: Privat

Vår forsker Aase Kristine Lundberg er en av elleve fremragende unge forskere som i år blir tatt opp i det gode selskap.

Medlemmene må ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt.

Og de må være unge: 38 år eller yngre i opptaksåret.

Kampen om plassene er hard. I år var det 60 søkere og bare elleve av dem ble altså funnet verdig.

– Aase Kristine er virkelig en som passer godt inn i og fortjener en plass i Akademiet for yngre forskere, sier Iselin Marstrander, administrerende direktør for Nordlandsforskning.  

 

Aktiv formidler

Akademiet beskriver seg selv som en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Midt i blinken for unge Lundberg, ifølge Marstrander:

– Hun er en pådriver for formidling av forskning til ulike målgrupper, bruker ulike kanaler og formilder i forskjellige format, sier hun.

– Aase Kristine er dessuten faglig dyktig og opptatt av forskningspolitikk, og har et smittende engasjement.

 

I bresjen for fri forskning

Selv ser Lundberg akademiet som en utmerket arena for å videreutvikle seg.

– For meg er dette en mulighet til å utvide nettverket mitt siden akademiet består av unge, dyktige forskere fra hele landet og på tvers av mange ulike disipliner, sier hun.

– Det er også en mulighet til å lære av og bli inspirert av flinke forskere som er tidlig i karrieren sin.

Men den engasjerte miljøforskeren tenker ikke bare på å fremme egen karriere. Vilkårene for forskning står høyt på agendaen.  

– Akademiet for yngre forskere gir meg også muligheten til å være med å påvirke hvordan forskningspolitikken utvikles i årene fremover, sier Lundberg.  

– Akademiet deltar på viktige arena for forskningspolitikk, og jeg ønsker å bruke dette som en mulighet til å sikre den frie og kritiske samfunnsforskningens rolle i møte med de store samfunnsutfordringene.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev