Jarle
Løvland
Stillingstittel
Forskningsleder
Mobil
Nøkkelinformasjon

Jarle Løvland jobber med strategisk ressurs- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling, partsbasert samarbeid og medvirkningsbasert bedriftsutvikling, kvalitetsledelse, regional organisering av næringsutvikling og forskning.

Utdanning

Vurdert kompetent som forsker I ved Fiskeriforskning (1991), Høyere avdelings studium i administrasjon/doktorgradsstudier ved NHH – kursdel og eksamen (1996 – 1997), Siviløkonomstudiet fra Norges Handelshøyskole, Bergen (1977 – 1981).

  • Næringslivet i Nord-Norge påvirkes av sammenhengene i den globale økonomien og ingen har så dårlig tid som en død laks. Foto: Reiner Schaufler (nordnorge.com)

    Nordlandsforskning skal de neste årene være med på å skape kunnskap for næringslivet i Nord-Norge, om muligheter og utfordringer som følger av utviklingen i verdensøkonomien.

  • Utviklingen av reiselivsnæringen i Lofoten er viet et kapittel i boken. Foto: Christian Bothner / nordnorge.com

    Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Åge Mariussen, er redaktør for en ny bok som viser at lokale oppdagelser er nøkkelen til vellykket næringsutvikling i regionene.

  • Nordlands museer trekkes frem som et vellykket eksempel på innovativt reiseliv. Foto. Roger Johansen

    Nordland har i tre år jobbet systematisk for en mer nyskapende og forskningsdrevet næringsutvikling. Forskerne har nå sjekket status.