Jarle
Løvland
ansatt
Stillingstittel
Forskningsleder
Mobil
Nøkkelinformasjon

Jarle Løvland jobber med strategisk ressurs- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling, partsbasert samarbeid og medvirkningsbasert bedriftsutvikling, kvalitetsledelse, regional organisering av næringsutvikling og forskning.

Utdanning

Vurdert kompetent som forsker I ved Fiskeriforskning (1991), Høyere avdelings studium i administrasjon/doktorgradsstudier ved NHH – kursdel og eksamen (1996 – 1997), Siviløkonomstudiet fra Norges Handelshøyskole, Bergen (1977 – 1981).

  • Indigo-gjengen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland

    De neste seks årene skal Nordlandsforskning være med på å utvikle kunnskapsbasert grønn industri på Helgeland.

  • Bankgata flerbrukshall er bygd av massivtre. Foto: Stein-Petter Hillestad

    Prosjektet TallWood skal promotere mer bruk av tre i større bygg. I skogfylket Nordland er potensialet betydelig.

  • Jarle Løvland og Einar Lier Madsen. Foto: Thoralf Fagertun

    Hurdalsplattformen legger opp til REIS21, en ny nasjonal strategi for forskning og innovasjon. Det er godt nytt for Nordlandsforskning og andre som driver med reiselivsforskning.