Arctic Cluster Team fikk gull

Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.
Jarle Løvland er forskningsleder for næringsgruppa ved Nordlandsforskning. Foto: Thoralf Fagertun

Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".

Organisasjonen har innfridd på kvalitetsindikatorer for fortreffelighet når det gjelder struktur, styring og samarbeid, finansiering, strategi, tjenester, prestasjoner og anerkjennelse, heter det i en pressemelding.

– Utmerkelsen er høyst velfortjent, og dokumenterer at ACT på kort tid har hatt evne til å sette fokus på industrielle omstillingsmuligheter og det grønne skiftet i praksis - samtidig som klyngen har vokst og blitt enda mer slagkraftig, sier Jarle Løvland, forskningsleder for næringsgruppen til Nordlandsforskning og instituttets representant i ACT.  

ACT ble etablert i 2017, består av 102 partnere og er en av Norges ledende industriklynger. ACT inkluderer prosessindustri med partnere fra hele den industrielle verdikjeden.

 

Kvalifisert til Champions League

Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Klyngen tar mål av seg å være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge.

– Klyngesamarbeidet vil framover være avgjørende for omstilling og å tiltrekke seg viktige bedriftspartnere, kunnskapsstøtte og nasjonale virkemidler for å skape grønn industrialisering og klimatilpasning, sier Løvland.

En gullsertifisering er overhodet ikke til hinder i arbeidet.

– Ved å komme med i dette som vel tilsvarer Champions League for Clusters, blir ACT mer attraktivt for internasjonalt samarbeid, sier klyngeleder Monica Paulsen i den allerede omtalte pressemeldingen.

– Klimakrisen og bærekraftsmålene krever handling. ACT bidrar til å løse de globale utfordringene ved å utvikle, oppskalere og eksportere bærekraftige løsninger fra Arktis til verden, og for å lykkes må vi styrke internasjonalt samarbeid.

 

Ønsker å bidra videre

For å oppnå den gjeve sertifiseringen "Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence" må klyngen oppnå en score på minimum 80 prosent, etter å bli vurdert på 31 kvalitetsindikatorer.

ACT landet på 91 prosent. Dermed ble det både gull og enda sterkere motivasjon for å brette opp ermene og utvikle bærekraftige løsninger for prosessindustrien i nord.

– Nordlandsforskning gratulerer og ønsker å bidra til denne utviklingen både som medlem i ACT, og ved å styrke vår forskningsvirksomhet i klyngemiljøet og i regionen, understreker Jarle Løvland.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev