Skog. Foto: Bård Løken / nordnorge.com

TallWood – Supporting wood as multi-story building material

Bærekraft

TallWood er et utviklingsprosjekt finansiert av Interreg Nord, Fylkesmannen i Nordland og Gildeskål kommune med formål å utvikle kunnskap og erfaringer i bruk av tre og massivtre (CLT) som byggemateriale i større bygg, i kombinasjon med andre materialer.

Målet er å bidra til økt bruk av tre som byggemateriale og redusere klimaavtrykket i byggenæringen. Det vil også kunne gi grunnlag for økt avvirkning av skogressurser i Nordland med et betydelig potensial for regional verdiskaping.

Prosjektet er et samarbeid mellom bedrifter og FoU-partnere i Finland, Sverige og Norge. Oulu universitet, avdeling for anvendt vitenskap (OUAS) er prosjektleder i Finland, mens Luleå Tekniske Universitet og Nordlandsforskning er FoU-partnere i Sverige og Norge. I Nordland samarbeider Nordlandsforskning med leverandører/byggentreprenører og byggeiere om gjennomføring av leveranser av tre slike pilotbygg der erfaringer og dokumentasjon fra byggeprosess og ferdige leveranser danner grunnlag for formidling til kommersielle aktører i byggenæringene, rådgivning og byggesaksbehandling. Det er også etablert samarbeid mellom bedrifter over landegrensene for å kunne gjøre nytte av hverandres kompetanse og erfaringer i arbeidet med å fremme bærekraftig vekst og økt verdiskaping av skogressurser i Nordland.

TallWood samarbeider også med klyngen Smart Construction Cluster med medlemmer fra byggenæringene i Alta og Tromsø, og med Interreg Nord prosjektet Digi AEC, som fokuserer på samarbeid om digitalisering i byggenæringen mellom partnere i de samme landene. Parallelt vil TallWood ta sikte på å bidra til mobilisering av nettverks- og klyngesamarbeid blant bedrifter i bygg- og anleggsnæringen i Nordland i samarbeid med bygg- og anleggsklyngen «Smart Construction Cluster» (Finnmark/Troms) og Interreg Nord – prosjektet «Digi AEC», som har fokus på bruk av visualisering og digitalisering i byggeverdikjeden.

SE BROSJYRE OM TALLWOOD-PROSJEKTET

Oppdragsgiver
Interreg Nord, ved Troms og Finnmarks fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Gildeskål kommune
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter