Følgeforskning av Partnerskap for radikal innovasjon

Omstilling

Nordlandsforskning skal gjennomføre følgeforskning av KS' satsing på partnerskap for radikal innovasjon knyttet til store samfunnsutfordringer.

Metodisk vil følgeforskningen følge og analysere prosess og erfaringer i forbindelse med etablering og utvikling av to prosjektporteføljer knyttet til samfunnsutfordringer KS og kommunene møter i forbindelse med ungt utenforskap og demografisk utvikling. Arbeidet er organisert i fire arbeidspakker med vekt på overordnet partnerskapsutivkling, prosjektporteføljene (2), samt syntese og metodelæring (arbeidspakke 4) som grunnlag for implmentering hos medlemmene og seinere utvidelse av satsingen.

Oppdragsgiver
KS
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter