Mo industripark. Foto MIPinfo

INDIGO - styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling

Bærekraft

INDIGO skal øke evnen for grønn innovasjon og omstilling og utvikle nye verdikjeder i mineral-, prosess-, energi- og vareproduserende industri på Helgeland.

Gitt Helgelands sentrale rolle innen disse industriene, er regionen sentral for å oppnå EUs Grønne Vekststrategi, FNs bærekraftsmål, målet om vekst i alle regioner og Nordland Fylkeskommunes strategi for smart spesialisering.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nord universitet
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
SINTEF Helgeland
Kunnskapsparken Helgeland
Rana Gruber
Mo Industripark AS
Nexans
Alcoa

Del:

FacebookLinkedInTwitter