Prosjekter

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  Indu-Zero skal gi svaret på hvordan eksisterende bolig bebyggelser kan renoveres til 0 energi standard. Dette skjer ved å utvikle bygningsmoduler integrert med energi, ventilasjon og el-installasjoner som monteres uten på eksisterende bygg. Videre utvikles et produksjons design som sikre kostnad for totalrenovasjon av standard en bolig halveres.

  Prosjektleder
 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  I AM RRI investigates webs of innovation value chains in additive manufacturing (AM) and identifies openings for responsible research and innovation (RRI).

 • -
  Lokalsamfunn
  Omstilling
  Avsluttet

  Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  PARKAS (Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition) er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert over fire år (2018-2021) gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism.

 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Følgestudie av pilotprogrammet TryggEst.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Det overordnede målet med AREAGLE er å utvikle kunnskap for helhetlig vurdering av kvalitet på oppretslokaliteter for algedyrking langs norskekysten.

 • -
  Velferd
  Avsluttet

  I dette prosjektet undersøkte vi hvilke muligheter og utfordringer det byr på å bli gammel i spredtbygde strøk i distrikts-Norge.

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Evaluering av et forsøk med å etablere lokale møtesteder for unge mennesker (15-30 år) med psykiske helseproblemer. Møtestedene tilbyr aktiviteter, sosiale nettverk og et sted å møte andre med liknende erfaringer.

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries.

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  En seminarserie om det grønne skiftet.

 • I dette prosjektet følger forskerne utviklingsprosesser i 11 kommunale prosjekter i Nordland som har fått støtte via Helsedirektoratets satsning på Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. På landsbasis deltar til sammen 42 kommuner i åtte fylker.

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen (folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser) har vært planlagt og gjennomført, særlig sett i lys av arbeidet med ny kommunelov.

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Kompetansemegling for økt innovasjon i offentlig sektor.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services.

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  I dette forskningsprosjektet undersøker vi levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti-personer) i Norge.

  Prosjektleder
 • -
  Bærekraft
  Avsluttet

  Climate Change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies (CLINF). CLINF is an interdisciplinary project with partners across the Arctic.

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Prosjektet skal se på gårdsbaserte virksomheter som ikke gjelder tradisjonelt landbruk. Forskerne vil samle inn kvantitative og kvalitative data om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon skal samles inn og analyseres.

 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Utfordringer i straffesakskjeden for personer med kognitive vansker. Studien innebærer en kartlegging over hvordan ulike aktører i straffesakskjeden kan bli bedre til både å fange opp og tilrettelegge for personer med kognitive vansker, inkludert utviklingshemmede.

 • -
  Avsluttet

  Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem.