Prosjekter

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism.

 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Følgestudie av pilotprogrammet TryggEst.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Det overordnede målet med AREAGLE er å utvikle kunnskap for helhetlig vurdering av kvalitet på oppretslokaliteter for algedyrking langs norskekysten.

 • -
  Velferd
  Avsluttet

  I dette prosjektet undersøkte vi hvilke muligheter og utfordringer det byr på å bli gammel i spredtbygde strøk i distrikts-Norge.

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Evaluering av et forsøk med å etablere lokale møtesteder for unge mennesker (15-30 år) med psykiske helseproblemer. Møtestedene tilbyr aktiviteter, sosiale nettverk og et sted å møte andre med liknende erfaringer.

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries.

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  En seminarserie om det grønne skiftet.

 • I dette prosjektet følger forskerne utviklingsprosesser i 11 kommunale prosjekter i Nordland som har fått støtte via Helsedirektoratets satsning på Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. På landsbasis deltar til sammen 42 kommuner i åtte fylker.

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen (folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser) har vært planlagt og gjennomført, særlig sett i lys av arbeidet med ny kommunelov.

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Kompetansemegling for økt innovasjon i offentlig sektor.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services.

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  I dette forskningsprosjektet undersøker vi levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti-personer) i Norge.

  Prosjektleder
 • -
  Bærekraft
  Avsluttet

  Climate Change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies (CLINF). CLINF is an interdisciplinary project with partners across the Arctic.

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Prosjektet skal se på gårdsbaserte virksomheter som ikke gjelder tradisjonelt landbruk. Forskerne vil samle inn kvantitative og kvalitative data om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon skal samles inn og analyseres.

 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Utfordringer i straffesakskjeden for personer med kognitive vansker. Studien innebærer en kartlegging over hvordan ulike aktører i straffesakskjeden kan bli bedre til både å fange opp og tilrettelegge for personer med kognitive vansker, inkludert utviklingshemmede.

 • -
  Avsluttet

  Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem.

 • -
  Bærekraft
  Avsluttet

  “Sustainable Coasts? Public and scientific perceptions of drivers affecting coastal zone management and ecosystem services»

  Prosjektleder
 • -
  Velferd
  Avsluttet

  Kvalifiseringsprosjektet har som mål å etablere samarbeid med internasjonale forskningsmiljø med tanke på en EU-søknad innenfor tematikken Youth, wellbeing and everyday life.

  Prosjektleder
 • -
  Bærekraft
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Forskerne skal undersøke grunnlag for bærekraftig utvikling av turistfiske i Lofoten.

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  E-lighthouse prosjektet er et bredt sammensatt konsortium innen Northern Periphery and Arctic regionen. Det vil bidra til å oppnå ambiøse regionale energi- og klimamål for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, samt å øke andel fornybare energi.

  Prosjektleder