HAVPLAST - Marin plast fra norsk sjømatnæring - kartlegging, kvantifisering og handling

Omstilling

Hovedmålet for dette prosjektet er å redusere mengden marin plast på avveie fra fiskeri- og havbrukssektoren


Foto: Leticia Nogueira

Ved å framskaffe en tydelig beskrivelse av mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringene, kan det settes inn målrettede og etterprøvbare tiltak for å redusere disse utslippene. Prosjektet har følgende delmål:

1. Identifisere kilder og årsaker til utslipp av mikro- og makroplast fra havbruksnæringen, samt kvantifisere samlede utslipp fra havbruksnæringen (AP1).

2. Identifisere kilder og årsaker til utslipp av plast fra fiskerinæringen, samt kvantifisere samlede utslipp fra fiskerinæringen (AP2).

3. Bidra til bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i sjømatnæringen. Dette inkluderer målrettede og konkrete tiltak basert på kunnskapen om ulike kilder identifisert gjennom arbeidspakke 1 og 2, samt indikatorer for å måle effekt av tiltak (AP3).

4. Foreslå indikatorer for å måle effekt av tiltak (AP3).

5. Undervisning og holdningsskapende arbeid for å forankre handlingsplanen hos organisasjoner og den enkelte utøver (AP4).

Mer informasjon:

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901518/

https://sinkaberghansen.no/ut-pa-plastjakt/

https://www.fhf.no/nyheter/nyhetsarkiv/17-tiltak-for-aa-redusere-plastforurensing-fra-sjoematnaeringen/

Oppdragsgiver
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter