AREALGE

Lokalsamfunn

Det overordnede målet med AREAGLE er å utvikle kunnskap for helhetlig vurdering av kvalitet på oppretslokaliteter for algedyrking langs norskekysten.

Delmål for prosjektet er 1) å identifisere tilgjengelig areal i norske kystkommuner, 2) utvikle metodikk for modelering av arters utbredelse, og basert på disse pilotstudiene 3) utvikle hovedprosjekt med fokus på kvalitet på oppdretslokaliteter for makroagler.

Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter