NABO

Formålet med dette prosjekt er å undersøke unges erfaringer med sosial inkludering i en nordisk kontekst.

Formålet med dette prosjekt er å undersøke unges erfaringer med sosial inkludering i en nordisk kontekst. I prosjektet ønsker vi å lytte til unge mennesker som forteller om hvordan de oppfatter deres livssituasjon. Hvilken innflytelse har de på deres eget liv? Hva kan de påvirke i deres hverdag? Hva opplever de som forhindrer? Hva mener de unge selv kan gjøre deres innflytelse bedre?

Et sentralt mål i prosjektet er å avdekke unges erfaringer med inklusjon i deres lokalområde og i samfunnet generelt. Prosjektet er en del av et større nordisk prosjekt. Resultatene fra det norske prosjekt vil bli sammenlignet med resultatene fra de andre nordiske landene.    

Oppdragsgiver
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhallsfrågor
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter