Levekår blant skeive

Levekår blant skeive

Velferd

Transpersoner rapporterer om betydelige levekårsutfordringer og erfaringer med ulike former for diskriminering. Samtidig opplever gruppa støtte og stolthet, og er godt organisert.

Rapporten «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020» viser at transpersoner rapporterte om tydelige levekårsutfordringer sammenliknet med cispersoner (De av oss som identifiserer oss med det kjønnet man ble tildelt ved fødselen). Dette er første gang transpersoner er inkludert i en nasjonal spørreundersøkelse om levekår blant skeive.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2020 og omhandler levekår blant lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner, bifile menn og transpersoner (lhbt-personer) (N=2059, hvorav 1045 lhb-personer og 232 transpersoner). Heterofile og cispersoner er også inkludert i undersøkelsen, og svarene fra lhbt-personene er sammenliknet med svarene fra heterofile og cispersoner.

Et hovedfunn i undersøkelsen er som nevnt at transpersoner rapporterte om tydelige levekårsutfordringer. Når det gjelder lesbiske kvinner og homofile menn fant vi i stor grad levekår på lik linje med heterofile kvinner og menn, men homofile og lesbiske er noe mer utsatt for psykiske helseplager.

Blant bifile menn og kvinner var det høyere andeler som rapporterte om levekårsutfordringer enn blant lesbiske kvinner og homofile menn og heterofile kvinner og menn. I 2013 ble levekårsutfordringer blant bifile kvinner trukket fram. I 2020-utvalget finner vi tydeligere levekårsutfordringer blant både bifile menn og kvinner.

Rapporten er en del av prosjektet «Levekår blant skeive» som er finansiert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet og gjennomført av Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Nordlandsforskning og likestillingssenteret KUN. I prosjektet inngår også to andre rapporter:

Oppdragsgiver
Bufdir
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Del:

FacebookLinkedInTwitter