Følgestudie av TryggEst

Følgestudie av pilotprogrammet TryggEst.

Modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre en del erfaringer innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner fra 2020. 

Samarbeidsprosjekt. NTNU Samfunnsforskning er hovedleverandør.

Oppdragsgiver
Bufdir
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter