Foto: Karoline O.A. Pettersen

Ekspertliste

Våre forskere kan mye om mangt. Her finner du noen av temaene vi kan svare på. 

A

Airbnb: Evgueni Vinogradov

Aldring og eldreomsorg: Helga Eggebø, Trond Bliksvær

Arbeidsliv: Stian Bragtvedt

Areal og samfunnsplanlegging: Aase Kristine Lundberg, Mathias Brynildsen Reinar

Arktis: Brigt Dale, Grete HovelsrudJulia Olsen

Avfall: Leticia Antunes Nogueira

 

B

Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenester: Esben Olesen 

Bruk og vern-tematikk: Aase Kristine Lundberg

Byutvikling: Mathias Brynildsen Reinar

Bærekraftig omstilling: Leticia Antunes Nogueira

Bærekraftig matsystem: Bjørn Vidar Vangelsten

 

D

Delingsøkonomi: Evgueni Vinogradov

Den norske samarbeidsmodellen: Stian Bragtvedt

Digital oppvekst: Fredrik Langeland

Digitale strategier og forretningsmodeller: Nhien Nguyen

 

E

Energispørsmål og vindenergi: Suyash Jolly

 

F

Film som forskningsmetode: Esben Olesen

Fiskeriforvaltning: Maiken Bjørkan

FNs bærekraftsmål: Maiken BjørkanAase Kristine LundbergBjørn Vidar VangelstenMathias Brynildsen Reinar, Karin Marie Antonsen

FNs klimapanel: Grete Hovelsrud

Fosterhjem: Esben OlesenTrond Bliksvær

Fravær i grunnskolen: Esben Olesen

Funksjonsnedsettelse: Trond Bliksvær

 

G

Grønland: Brigt Dale

 

H

Havbruk: Maiken Bjørkan

 

I

Industri: Stian Bragtvedt 

Inkludering i arbeidslivet: Trond Bliksvær 

Innovasjon: Leticia Antunes Nogueira

Innovasjon i utviklingsøkonomier: Suyash Jolly 

Innovasjonsledelse: Nhien Nguyen

Innovasjonspolitikk: Suyash Jolly

Innvandringsregulering: Helga Eggebø

 

K

Kjønns- og seksualitetsmangfold: Fredrik LangelandHelga Eggebø

Kjønnsperspektiv på klimapolitikk: Aase Kristine LundbergHelga Eggebø

Kjønnsperspektiv på naturforvaltning: Aase Kristine Lundberg 

Klimaendringer: Grete Hovelsrud

Klima og likestilling: Helga Eggebø

Klimarisiko: Bjørn Vidar Vangelsten

Klimatilpasning: Aase Kristine LundbergBrigt DaleJulia OlsenGrete Hovelsrud

Kollektive forskningsmetoder: Helga Eggebø

Kystfiske: Grete Hovelsrud

 

L

Landbruk: Grete Hovelsrud

Levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner: Helga EggebøFredrik Langeland

Likestilling og diskriminering: Helga EggebøFredrik Langeland

Lofoten, Vesterålen og Senja: Brigt DaleKarin Marie Antonsen

Lokal deltakelse og medvirkning i naturforvalting: Aase Kristine Lundberg

Lokaldemokrati og kommunesektor: Arild GjertsenMathias Brynildsen Reinar

Lokalsamfunn: Grete HovelsrudJulia Olsen

 

M

Marin forsøpling: Julia OlsenLeticia Antunes NogueiraBjørn Vidar Vangelsten 

Medarbeiderdrevet innovasjon: Stian Bragtvedt 

Medier og populærkultur: Fredrik Langeland

Menn og maskuliniteter: Fredrik Langeland

 

N

Nordisk grønn vekst: Suyash Jolly

Nordområdene: Brigt DaleGrete HovelsrudJulia Olsen

 

O

Omstilling til lavutslippssamfunn: Grete Hovelsrud

Oppdrett: Brigt DaleMaiken Bjørkan

Opplevelsesbasert reiseliv: Merete Kvamme FabritiusKarin Marie Antonsen

 

R

Regional planlegging: Aase Kristine Lundberg

Regional utvikling: Suyash Jolly

Reindrift: Grete Hovelsrud, Camilla Risvoll, Majken Paulsen 

Reiseliv: Julia OlsenKarin Marie Antonsen

Reiseliv i Arktis: Julia OlsenGrete Hovelsrud

Responsible Research and Innovation (RRI): Nhien Nguyen

 

S

Samfunn og miljøkoblinger: Grete Hovelsrud

Samproduksjon av kunnskap: Grete HovelsrudKarin Marie Antonsen

Sirkulærøkonomi: Leticia Antunes NogueiraBjørn Vidar Vangelsten

Sjøtransport i Nordområdene: Julia Olsen

Skole: Karl Jan Solstad

Svalbard: Julia OlsenGrete Hovelsrud

 

T

Tilgjengelig reiseliv: Merete Kvamme Fabritius

Tilpasning til klimaendringer: Grete Hovelsrud

Tilpasningskapasitet: Grete HovelsrudJulia Olsen

Tjenester for barn og unge: Trond Bliksvær

Tradisjonskunnskap: Grete Hovelsrud

Tvang i barne- og ungdomspsykiatrien: Esben Olesen

Tvang og grensesetting i fosterhjem: Esben OlesenTrond Bliksvær

 

U

Unges møte med psykisk helsevern: Esben Olesen

Utenforskap og radikalisering: Fredrik Langeland

Utmarksforvaltning: Aase Kristine Lundberg

Utvinningsindustriene (olje og gass, gruvedrift): Brigt Dale 

 

V

Vern av kystsone: Maiken Bjørkan

Verneforvaltning, nasjonalparker og landskapsvernområder: Aase Kristine Lundberg

Videregående opplæring: Karin Marie Antonsen

 

Kontaktpersoner