Nordlandsforskning er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Nordlandsforskning skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

Informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø

 

2021 

2022 

2023 

 

Nordlandsforskning ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Nordlandsforskning i årene fremover.

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Nordlandsforskning?

Send forslag til eje@nforsk.no

 

 Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

 

Miljøfyrtårn logo