Årsmelding

Årsmeldinger godkjent av styret i Nordlandsforskning AS. 

Kontaktpersoner
– Vi leverer godt på alle parametere vi måles på, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.
I tråd med egne mål er Norges eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med eierskap i nord, i ferd med å vokse seg større og mer robust.