Eiere og styret

Nordlandsforskning AS eies av Nord universitet (51 prosent) og Stiftelsen Nordlandsforskning (49 prosent). Det foreligger en aksjonæravtale mellom partene som beskriver eiernes mål for selskapet.

Eiere

 

Nord Universitet

Nord universitet ble etablert 1. januar 2016. Universitetet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag.

Nordlandsforskning AS inngår i konsernet Nord universitet som et randsoneinstitutt.

 

Stiftelsen Nordlandsforskning

Stiftelsen Nordlandsforskning er en allmennnyttig stiftelse opprettet av Nordland fylkeskommune i 1979. Stiftelsen har som formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer.

I 2010 ble forskningsaktiviteten skilt ut og formålet ivaretas av datterselskapet Nordlandsforskning AS. Stiftelsen drifter eiendommen som Nordlandsforskning AS leier.  

Daglig leder i Stiftelsen Nordlandsforskning er Iselin Marstrander som også er administrerende direktør i Nordlandsforskning AS.

Styret består av fire styremedlemmer, der tre oppnevnes av fylkesrådet i Nordland fylkeskommune og en er ansatt representant. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er den ansatte som velges for to år.
 

Styret (oppdatert pr. 1. juli 2021):

Styremedlem

Funksjon:

Valgt av:

Sissel Ovesen

Styrets leder

Nordland fylkeskommune

Hanne Thommesen

Styremedlem

Nordland fylkeskommune

Jorulf Haugen

Styremedlem

Nordland fylkeskommune

Arild Gjetsen

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt

 

Styrets leder kan kontaktes på telefon 922 92 725 eller epost so@kpb.no

Daglig leder Iselin Marstrander kan kontaktes på telefon 40408365 eller epost ima@nforsk.no

 

Styret

Eierne av Nordlandsforskning AS, Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning, oppnevner styre for selskapet i generalforsamlingen.

Styret består av syv styremedlemmer, der fem innstilles fra eierne og to er representanter for de ansatte. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er de ansatte som velges for to år.
 

Styret for Nordlandsforskning AS (Pr. 1. mai 2024):

Styremedlem

Funksjon

Innstilt fra

Hulda Gunnlaugsdottir

Styrets leder

Stiftelsen Nordlandsforskning

Ketil Eiane

Styremedlem

Nord universitet

Eigil Dåbakk

Styremedlem

Nord universitet

Rune Martinsen

Styremedlem

Nord universitet

Kjersti Eline Tønnessen Busch

Styremedlem

Stiftelsen Nordlandsforskning

Helga Eggebø

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt

Fredrik Langeland

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt

Reid Hole Styremedlem Stiftelsen Nordlandsforskning


Styreleder Hulda Gunnlaugsdottir kan kontaktes på  mobil 927 39 659 eller epost hulda.gunnlaugsdottir@ldh.no