Plan for likestilling og mangfold

For Nordlandsforskning er kjønnsbalanse, mangfold og inkludering viktige grunnverdier og noe organisasjonen har hatt på agendaen i mange år.

Plan for likestilling og mangfold 2024-2025


Utarbeidelse av Plan for likestilling og mangfold er derfor en konkretisering og beskrivelse av allerede pågående arbeid, og hvilke planer som iverksettes videre i kommende år.

Plan for likestilling og mangfold er en del av det overordnede kvalitetssystemet ved Nordlandsforskning.

I forbindelse med det nye forskningsprogrammet til EU (Horizon Europe), foreligger det krav om å ha utarbeidet en Plan for likestilling (Gender Equality Plan). Dette dokumentet oppfyller kriteriene i slik plan. I tillegg til likestilling mellom kjønn, har Nordlandsforskning valgt å ha med perspektiver som inkluderer mangfold i organisasjonen og hvordan dette også er en viktig forutsetning for et inkluderende arbeidsmiljø på instituttet og bidrar til en attraktiv arbeidsplass.

 

Kontaktpersoner
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning har laget en oversikt over handlingsplaner for likestilling og mangfold.