Trond Bliksvær. Foto: Karianne O.A. Pettersen
Nordlandsforsknings Trond Bliksvær er prosjektleder for HOUSYOUNG. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Jobb hos oss

Nordlandsforskning er alltid interessert i å høre fra nye forskere. 

Nordlandsforskning ble etablert i 1979 i Bodø. I dag er vi det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Nord-Norge med både eierskap og hovedkontor i nord. Dette gir instituttet en naturlig posisjon for å bidra til forskning i og for nordområdene. Vårt hovedkontor ligger på universitetscampus i Bodø, men vi har også kontorer i Svolvær og Mo i Rana. Til sammen teller vi rundt 40, men har en klar vekststrategi - vi vil gjerne bli flere!

En vesentlig del av forskningen vi utfører er basert på erfaringer fra og forskningsbehov i nordområdene. Vi er bevisst vår rolle som regional FoU-partner. Det medfører at vi helst benytter regionale case og inkluderer regionale partnere når vi deltar i større nasjonale og internasjonale prosjekter. Det er vår ambisjon å skulle ha høy kompetanse på fagområder som er relevante for våre omgivelser, og samtidig være konkurransedyktig på både nasjonale og internasjonale forskningsarenaer.

Nordlandsforskning har de siste årene hevdet seg godt på den internasjonale arenaen, og særlig EUs forskningsprogrammer har gitt utvidet nettverk og finansiering på prosjekter som er relevante langt utover Norges grenser. Det er viktig å presisere at ikke all forskning er knyttet til nordområdene, og heller ikke bare for folk og samfunn i nord. Nordlandsforsknings kompetanse og forskningsinteresse har lange tradisjoner for også å dekke nasjonale og internasjonale forskningstemaer og operere på den internasjonale forskningsfronten innenfor våre særskilte kompetanseområder.

Alle forskerne er knyttet til en av våre fire forskningsgrupper:

Mange prosjekter går også på tvers av disse gruppene. I vår strategi for 2021-2025 har vi pekt på 6 strategiske temaområder som skal reflekteres i alt vårt arbeid: 1. Bærekraftig samfunnsutvikling, 2. Omstilling og innovasjon, 3. Forskning i og for nordområdene, 4. Samproduksjon av kunnskap, 5. Forskningskommunikasjon, og 6. Attraktiv arbeidsplass.

 

Møt noen av våre ansatte:

Leticia Antunes Nogueira. Foto: Marta Anna Løvberg

«Robust og internasjonalt orientert akademisk miljø med god forankring i nordområdene. Fantastisk natur og utallige muligheter for fritidsaktiviteter i området. Kjempegode arbeidsforhold for forskere, med fast stilling, dyktige kolleger og mange flere muligheter enn det jeg klarer å utnytte.»

- Leticia Antunes Nogueira, næringsforsker

Helga Eggebø. Foto: Marta Anna Løvberg

«Fast forskarjobb i Nord-Noreg. Spennande og samarbeidsorientert jobb, mellom havet og fjella, under midtnattsola og nordlyset. Det ville eg ikkje gå glipp av!»

- Helga Eggebø, velferdsforsker

Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Marta Anna Løvberg

Går det an å leve et godt liv og samtidig være bærekraftig? Dette er et spørsmål jeg er levende opptatt av, og får jobbe med hver eneste dag på Nordlandsforskning. I en by som har alt jeg trenger. Omgitt av en helt eventyrlig natur.

- Bjørn Vidar Vangelsten, miljøforsker

 

Kontaktpersoner