Ragnhild
Holmen Waldahl
Stillingstittel
Forskningsleder
Mobil
Nøkkelinformasjon

Ragnhild Holmen Waldahl forsker på velferdsinnovasjon og organisering av og samarbeid mellom velferdstjenester. Empirisk spenner prosjektene fra ungdom, frafall og utenforskap til velferdsteknologi og helse- og omsorgstjenester til eldre. Hun er opptatt av og har god erfaring med å utvikle og gjennomføre innovasjons- og forskningsprosjekter i tett samarbeid med offentlige aktører.

Utdanning

Cand. Polit i statsvitenskap, og har fag som sosialøkonomi og idrett i fagbakgrunnen.

  • Folk og infrastruktur er to av utfordringene offentlig sektor må ta tak i i fremtidens Nordland. Foto: Ernst Furuhatt / nordnorge.com

    I et nytt notat gjennomgår Nordlandsforskning status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland. Notatet bidrar med kunnskap til det nye regionale forskningsfondet i fylket.

  • Seniorforskerne Christian Lo og Ragnhild Holmen Waldahl. Foto: Thoralf Fagertun / Morten Ovesen

    Våre forskere Ragnhild Holmen Waldahl og Christian Lo skrev i fjor en så god artikkel om velferdsteknologi, at den er nominert til Årets Tidsskriftartikkel 2019.

  • Bodin videregående skole i Bodø. Foto: Tore Johan Valle

    Basert på et konsept utviklet av Bodin videregående skole, har flere skoler nasjonalt opprettet såkalte «Nærværsteam».

Del:

FacebookLinkedInTwitter