Foto: Sam Balye / Unsplash

Oppfølgingstjenesten i Oslo

Velferd
Oppdragsgiver
Oslo kommune
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge oppfølgingstjenesten i Oslo kommune.

Oppfølgingstjenesten er et landsoppfattende virkemiddel for alle unge i alderen 15-21 år, som avbryter eller ikke starter videregående opplæring. I Oslo ligger ansvaret for oppfølgingstjenesten til kommunen, hvor de har etablert et trepartssamarbeid mellom NAV, bydelstjenestene og skolene for å sikre at ungdom i målgruppen får tilbud om det de har krav på, på en effektiv og god måte. 

Denne kartleggingen skal gi en oversikt og visualisering over hvilke rettigheter alle i OT-målgruppen kan ha krav på, organiseringen og samarbeidsstrukturer i trepartssamarbeidet ved ni bydeler i Oslo, samt å beskrive alle tiltak og virkemidler ved to bydeler. De inkluderte bydelene som er omfattet av områdesatningen er Bjerke, Grorud, Søndre Nordstrand, Stovner, Gamle Oslo og Alna. De bydelene som er utenfor områdesatsningen er Nordre Aker, Østensjø og Grünerløkka.