Lea Louise
Videt
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker III
Mobil
Nøkkelinformasjon

Lea Louise Videt interesserer seg særlig for barndomsforskning, digital kultur og forskning i skolesektor. Hun er opptatt av forholdet mellom individ, samfunn, kultur og maktprosesser. Lea er sosialantropolog og interesserer seg for utviklingen av kvalitative studier, som intervju, fokusgruppe og deltakende observasjon.

Utdanning

Sosialantropolog fra UIT – Norges arktiske universitet

Del:

FacebookLinkedInTwitter