Elev- og lærlingtjenestene i Nordland - Organisering og erfaringer
Av
Lea Louise Videt
Velferd
Report
Year published:
2024
I denne rapporten beskrives hvordan de videregående skolene i Nordland har organisert elev og lærlingtjenestene (ELT), hvilke tiltak skolene benytter seg av for å redusere frafall, og hvilke erfaringer lederne av ELT har med arbeidet til ELT. Til slutt presenteres en rekke anbefalinger fra ELT-lederne angående den fremtidige organiseringen av ELT.