Helga
Eggebø
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Helga Eggebø (ph.d) forskar på migrasjon, likestilling, aldring og levekår blant skeive. Ho har skrive avhandling om regulering av ekteskapsinnvandring til Noreg og har brei erfaring frå forsking på diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Frå 2010 til 2012 var Eggebø medlem av det regjeringsoppnemnte likestillingsutvalet. Ho er ein engasjert og dyktig formidlar med omfattande foredragserfaring og aktiv deltaking i den offentlige debatten.

Utdanning

Eggebø er sosiolog og avla doktorgrad ved Universitet i Bergen i 2013 med avhandlinga «The Regulation of Marriage Migration to Norway».