Foto: Dainis Graveris / Unsplash

Erfaringer med konverteringsterapi av skeive

Velferd
Oppdragsgiver
Bufdir
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Nordlandsforskning gjennomfører på oppdrag av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet et forskningsprosjekt med tittelen «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive».

For å få en nyansert forståelse av dette temaet, går vi bredt ut og vil innhente ulike typer erfaringsbasert kunnskap om det å være skeiv og religiøs i en norsk kontekst. Prosjektet vil både gjennomføre kvalitative intervjuer, og en spørreundersøkelse.