Bjørn Vidar
Vangelsten
ansatt
Omstilling
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Bjørn Vidar Vangelsten jobber bredt med ulike problemstillinger knyttet til bærekraft og grønn omstilling. Han har erfaring med temaene bærekraftig matsystem, FNs bærekraftsmål, marin forsøpling, grønn innovasjon, sirkulærøkonomi og ressurseffektivitet, risikovurdering og –håndtering for naturfare.

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorn-Vangelsten-2

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=C1o0SUgAAAAJ&hl=en

Utdanning

Sivilingeniør bygningsingeniørfag (NTH, 1992), Ph.D. Geoteknikk (NTNU, 1997), fullført fagkrets M.Sc. Development Studies (NMBU, 2004), MBA Økologisk økonomi (Nord univ., 2017).

  • Lokalmat. Foto: Christian Borlongan / nordnorge.com

    Produsenter og foredlere av lokalmat vil gjerne tilby sine produkter til markedet, men hindres av en politikk som prioriterer storskalaproduksjon.

  • Seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Thoralf Fagertun

    Det sier seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten. Han er en av flere forskere som mener at prinsippet om økonomisk vekst bør skrinlegges. Men ikke alle er enig.

  • Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Marta Anna Løvberg

    Nordlandsforskning inviterer til arbeidsverksted på Fauske 9. november, for å diskutere fremtidens lokalmat og matproduksjon i Salten.

Del:

FacebookLinkedInTwitter