Bjørn Vidar
Vangelsten
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Bjørn Vidar Vangelsten har erfaring med temaene bærekraftig matsystem, marin forsøpling, grønn innovasjon, sirkulærøkonomi og ressurseffektivitet, risikovurdering og –håndtering for naturfare, internasjonalt forskningssamarbeid, etikk og samfunnsansvar.

Utdanning

Sivilingeniør bygningsingeniørfag (NTH, 1992), Ph.D. Geoteknikk (NTNU, 1997), fullført fagkrets M.Sc. Development Studies (NMBU, 2004), MBA Økologisk økonomi (Nord univ., 2014-17).

Del:

FacebookLinkedInTwitter