Storm i Saltenfjorden. Foto: Bjørn Erik Olsen / nordnorge.com

Sårbarhetsanalyse klima og miljø for Nordland fylkeskommune

Omstilling
Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Prosjektet skal kartlegge mulige konsekvenser av klimaendringene for kommunene i Nordland frem mot år 2050 og 2100, og identifisere spesielt sårbare områder og terrestriske, akvatiske og marine økosystemtjenester med utgangspunkt i de fem spesifiserte regionene.

I tillegg skal prosjektet undersøke hvordan de mulige konsekvensene av klimaendringer kan påvirke tjenesteproduksjonen og utøvelse av de lovpålagte oppgavene til kommunene.