Rapport fra Arbeidsverksted om lokal matproduksjon i Salten, nå og i framtiden - muligheter og barrierer
Av
Camilla Risvoll
Bjørn Vidar Vangelsten
Bærekraft
Omstilling
Report
Year published:
2023