Foto: Johnny Mazzilli / nordnorge.com

GreenPace Noradapt

Omstilling

Hovedformålet har vært å forstå hvordan lokale matsystemer gjennom lokal og regional handling og politikk kan bidra til en bærekraftig transformasjon av matsystemet nasjonalt.

GreenPace har fokusert på klimarisiko i matsektoren i Norge, innenfor jordbruk, havbruk og fiskeri.

Prosjektet har sett på to typer klimarisiko: Tilpasning til klimapolitikk og bærekraftig tilpasning til klimaendringer.

Resultatene er presentert i rapporten "Bærekraft av lokalmat og lokale matsystemer - Eksempelstudier i Salten-regionen". Her er sammendraget fra rapporten:

Norsk matpolitikk har de siste tiårene i liten grad lykkes med å nå sine mål. Selvforsyningen har vært fallende, antall bruk og jordbruksareal er fallende. Inntjening i næringen er dårlig, og de viktigste klimatiltakene er kontroversielle og vanskelig å få gjennomført.

Parallelt med denne utviklingen har norske forbrukere i stadig større grad fattet interesse for lokalmat. Forskningsprosjektet GreenPace Noradapt har hatt som målsetning å bygge ny kunnskap om hvordan lokalmat og lokale matinitiativer kan bidra til bærekraftig transformasjon av matsystemet. Prosjektet har brukt lokalmat i Salten og REKO-ringen i Bodø som eksempelstudier.

Et sett av bærekraftsindikatorer for lokalmat er utviklet i prosjektet. Indikatorene er brukt til å analysere bærekraft av lokalmat og lokalmatinitiativer.  Analysen viser at lokalmat og lokale matinitiativer tydelig er et positivt bidrag til mange aspekter ved sosial bærekraft. Det handler blant annet om bondens anseelse, styrking av matkultur, bevaring av gårdsbruk og kunnskap. Det er også tydelige positive økonomiske aspekter som lokale arbeidsplasser, verdiskaping og mangfold i produksjon.

Bærekraftsutfordringene for lokalmat og lokale matinitiativer er relatert til oppskalering og styrking av hele den lokale verdikjeden mens man samtidig bevarer mangfoldet og de positive bærekraftseffektene av lokalmat.

Oppdragsgiver
Noradapt
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Vestlandsforsking
Cicero

Del:

FacebookLinkedInTwitter