Arild
Gjertsen
ansatt
Lokalsamfunn
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Arild Gjertsen har bred erfaring med forskning på offentlig styring og samarbeid – fra det lokale til det internasjonale. Han har arbeidet ved Nordlandsforskning siden 1997 og har bred erfaring fra forskning knyttet til interkommunalt samarbeid, kommunestruktur, kommunal forvaltning, lokaldemokrati og regional utviklingspolitikk. I tillegg har han arbeidet med problemstillinger knyttet til endringer i kommunestruktur, med et særlig fokus på demokratiaspekter.

Utdanning

Arild Gjertsen er Cand.polit i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

  • Arild Gjertsen. Foto: Marta Anna Løvberg

    Generalistkommuneutvalget mener at kommunene fortsatt skal ha samme ansvar for lovfestede oppgaver, selv om mange av dem mangler både kompetanse, kapasitet og folk. – Kan gå på demokratiet løs, advarer Nordlandsforsknings Arild Gjertsen.

  • Folkets mening er viktig, men varierer etter hvilket verktøy som brukes for å hente den inn. Illlustrasjonsfoto: Xavier Arnau

    Hva betyr det når folkeavstemminger og spørreundersøkelser gir forskjellig svar på samme spørsmål, i samme kommune?

  • Illustrasjon: Grethe Elvenes, Nord universitet

    Lytring-panelet diskuterer om det bør kreves et minimum av kunnskap for å stemme i Stortingsvalg.

Del:

FacebookLinkedInTwitter