Arild
Gjertsen
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Arild Gjertsen har bred erfaring med forskning på offentlig styring og samarbeid – fra det lokale til det internasjonale. Et sentralt tema i denne forskningen er regionale utviklingsprosesser.

  • Folkets mening er viktig, men varierer etter hvilket verktøy som brukes for å hente den inn. Illlustrasjonsfoto: Xavier Arnau

    Hva betyr det når folkeavstemminger og spørreundersøkelser gir forskjellig svar på samme spørsmål, i samme kommune?

  • Illustrasjon: Grethe Elvenes, Nord universitet

    Lytring-panelet diskuterer om det bør kreves et minimum av kunnskap for å stemme i Stortingsvalg.

  • Prosjektmøte. Fra venstre Jahn Petter Johnsen fra UiT, Arild Gjertsen og Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning.

    Klimaendringer gjør havet varmere, havnivået stiger og det er mer ekstremvær. Hvordan tilpasser oppdrettsnæringa seg disse endringene? Det er forskere fra Nordlandsforskning, Bioforsk, Universitetet i Tromsø og FHL i gang med å finne ut av.