Svalbard. Foto: Einar Storsul / Unsplash

PROVIDE (Paris Agreement Overshooting – Reversibility, Climate Impacts and Adaptation Needs)

Overskridelse av klimamålene i Parisavtalen kan ha alvorlige konsekvenser, spesielt for regioner og sektorer som potensielt har irreversible effekter. For å imøtekomme tilpasningsbehov i slike scenarier, vil PROVIDE levere svært innovative klimatjenester som inneholder omfattende informasjon om virkninger under forskjellige scenarier fra globalt til regionalt og urbant nivå. Disse tjenestene skal informere tilpasningstiltak.

Prosjektet har som mål å: 1) produsere global flerscenario, flersektoriell klimainformasjon som integrerer og kvantifiserer virkninger på tvers; 2) vurdere usikkerheter i klimasystemet for å gi omfattende risikovurderinger av overskridelse av klimamål; 3) samutvikle en generaliserbar metode for tilpasningsstrategier; 4) identifisere og prioritere behovet for overskridelse av tilpasning i fire svært komplementære casestudieregioner; 5) integrere alle prosjektresultater i en webside - PROVIDE Climate Service Dashboard. Nordlandsforskning er først og fremst involvert i en casestudie med fokus på Arctic Fennoscandia og Bodø kommune.

Oppdragsgiver
European Union - Horizon 2020
Ledes av
Humboldt-Universität zu Berlin
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter