Evaluering av kontorflytting i reindriftsforvaltninga - Tilbakemelding fra reindriftsnæringa
Av
Solveig Øye Bjørdal
Arild Gjertsen
Victoria Slaymark
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2024