Majken
Paulsen
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Majken Paulsen er særlig interessert i urfolksspørsmål og koblingen mellom mennesker og den materielle verden.

Doktorgraden hennes undersøker endringsprosesser som fører til økt bruk av tilleggsfôr i reindriften og endringer som iverksettes som følge av fôringen.  

Utdanning

Majken har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i sosiologi fra Nord universitet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter