Foto: Camilla Risvoll

Dyrevelferd, adferd, helse og bærekraftighet - fôring av rein og effekter på reinsdyr og reindrift

Bærekraft

Prosjektet skal undersøke effekter av forskjellige grader av tilleggsfôring, med fokus på dyrevelferd, adferd, helse og sosiale og kulturelle aspekter ved økt grad av fôring.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Høgskolen i Innlandet
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter