Foto: Ben White / Unsplash
Illustrasjonsfoto: Ben White / Unsplash

Forskningsprosjekt om unge religiøse utbrytere

Velferd
Oppdragsgiver
Mental helse ungdom
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Prosjektet handler om unge religiøse utbrytere sine erfaringer med religiøse bruddprosesser, det omhandler blant annet hvilke behov unge religiøse utbrytere har i de ulike delene av bruddprosessene, med særlig fokus på psykisk helsehjelp, og hvordan et slikt brudd påvirker unges psykiske helse. Det skal gjennomføres 8-10 dybdeintervjuer med religiøse utbrytere i alderen 18-30 år.

Prosjektet mottar finansiering fra Stiftelsen Dam