Maiken
Bjørkan
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Maiken Bjørkan jobber særlig med tverrfaglig forskning på kunnskapsproduksjon, ressursforvaltning og lokal medvirkning. Andre stikkord er industri, klimatilpasning, marine verneområder, kultur- og opplevelsesnæringa og bioprospektering.

Utdanning

PhD i fiskeriforvaltning fra Norges fiskerihøgskole. Master i internasjonal fiskeriforvaltning fra Norges Fiskerihøgskole. Hovedfag i sosialantropologi fra UiB Cand. mag. fra UiB og BI.

  • Nordlandsforsknings Maiken Bjørkan er oppnevnt til arbeidsgruppen for samfunnsforskning i The International Arctic Science Committee (IASC). norsk

  • Fiskerne er bekymret for rekebestanden langs kysten. Foto: Guldborg Søvik

    Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Forskerne skal nå sjekke hva som skjer med rekebestanden.

  • En glad bukett forskere på oppstartsmøtet for LoVeSe-SDG i Bergen i slutten av mai. Foto: Jens Helleland Ådnanes

    Hvordan kan kulturarv og kulturmiljø i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) brukes og forvaltes på en bærekraftig måte?