Norsk lakseforvaltning: Mulighet for økt
samarbeid og brobygging mellom ulike
kunnskapssystemer?
Av
Stine Rybråten
Maiken Bjørkan
Camilla Brattland
Bærekraft
Report
Year published:
2024
Issue:
2289