Fredrik
Langeland
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Fredrik Langeland forsker på kjønn, likestilling og levekår. Han er særlig opptatt av forhandlinger om kjønn i medier og populærkultur, ny kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og spørsmål om menn og maskuliniteter. Langeland har også bred erfaring fra forskningsformidling, og har gjennomført flere kompetansehevingsprosjekter rettet mot kommunal sektor.

Utdanning

Doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

  • Iselin Marstrander og Fredrik Langeland. Foto: Thoralf Fagertun

    En egen plan for likestilling og mangfold, samt et eget likestillingsombud, skal sørge for at Nordlandsforskning aldri mister likestilling av syne i arbeidshverdagen.