Camilla
Risvoll
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Camilla Risvoll jobber med tverrfaglig forskning innen ressursforvaltning, bærekraft, endringsprosesser og klimatilpasning i lokalsamfunn, lokal medvirkning, og bruk og vern av land - og havressurser.

Utdanning

Risvoll har ph.d. i sosiologi. Hun har master i internasjonale miljøstudier fra Noragric, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Bachelor og Honours i Environmental Management fra University of Queensland, Australia.

  • Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Marta Anna Løvberg

    Nordlandsforskning inviterer til arbeidsverksted på Fauske 9. november, for å diskutere fremtidens lokalmat og matproduksjon i Salten.

  • Rapport 6_2021 forside III

    Lokale erfaringer viser at den nasjonale metodikken i rovviltforvaltningen ikke er godt nok tilpasset dynamikken i det mangfoldige og delvis fragmenterte landskapet i Nordland.

  • Camilla Risvoll har forsket på reinnæringa, og blant annet fulgt den årlige flyttinga fra Fauske til Sjunkfjorden. Foto: Thoralf Fagertun

    – For oss er det avgjørende at den samiske erfaringskunnskapen er en likeverdig del av kunnskapsproduksjonen, sier seniorforsker Camilla Risvoll ved Nordlandsforskning.