Foto: Kent Even Grundstad / Visit Bodø
Kunnskap der fremtiden formes
  • Grete Hovelsrud er en av initiativtakerne til klimaoppropet. Foto: Thoralf Fagertun

    En rekke norske klima- og miljøforskere, tre av dem fra Nordlandsforskning, har skrevet under på et opprop som krever at norske styresmakter umiddelbart omstiller norsk samfunn og næringsliv til å bli utslippsfritt.

  • Fra venstre; Iselin Marstrander (Nordlandsforskning), Hanne Solheim Hansen (Nord universitet), Geir Waage (Rana kommune) og Tomas Norvoll (nordland fylkeskommune).

    Nordlandsforskning, Nord universitet, Nordland fylkeskommune og Rana kommune har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke kunnskapsutviklingen på Helgeland de kommende årene.

  • Prosjektdeltakerne i SamTrans. Foto: Thoralf Fagertun

    Både lokalbefolkningen, næringslivet i Nordland og turistene som besøker regionen trenger transport. Går det an å samordne behovene til glede for både passasjerer og miljø?