Foto - Tim Marshall - Unsplash blurred
Foto - Tim Marshall - Unsplash

Velferd, helse og oppvekst

Velferdsgruppen ved Nordlandsforskning forsker på velferdssamfunnet og velferdstjenester på tvers av ulike samfunnssektorer, for eksempel innenfor utdanning, helse, barnevern og bolig. Vi forsker også på levekår blant utsatte barn og unge, eldre og skeive. Vi undersøker hvilke prosesser som ekskluderer og inkluderer, marginaliserer eller myndiggjør.
Vår forskergruppe deltar i evalueringer, innovasjonsprosjekter og samarbeid med forskere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner og brukere. Vi er opptatt av å forstå levekår og velferd fra et nedenfra perspektiv, for å utvikle bærekraftige velferdssystemer. Vi har erfaring med forskning i små og store lokalsamfunn i Nord-Norge, og tar med oss disse innsiktene i våre analyser av velferdsstaten.

Vi er involvert i flere samarbeid, blant annet Senter for bolig og velferdsforskning (BOVEL) og Partnerskapet for ung inkludering i Nordland.
  • Forsker 1 og professor Christian Lo. Foto: Marta Anna Løvberg

    Blant fremmedarbeidere, narkolangere og prostituerte i Hong Kongs mest beryktede kvartal, innså Christian Lo at det var forsker han skulle bli. 20 år senere kan 42-åringen kalle seg både professor og Forsker 1.

  • Partnerskap for ung inkludering. Foto: NFK

    Nordlandsforskning er med i et nytt partnerskap som skal styrke arbeidet med ung inkludering i Nordland. Et av tiltakene er Oppvekstkonferansen, som finner sted i Bodø 30. og 31. januar.

  • Foto: M / Unsplash

    Volds- og overgrepslinjen bør videreføres i sin nåværende form. Det er forskernes anbefaling etter å ha evaluert tjenesten.