ARCTICCHALLENGE leverer

Article Id
3461
Source site
Etter siste rapportering til Norges forskningsråd kunne prosjektleder Brigt Dale fornøyd konstatere at prosjektet er godt i rute hva gjelder vitenskapelige leveranser, og at prosjektet i tillegg det siste året har vært svært synlig på en rekke konferanser og seminarer.

Nå rettes fokuset på de gjenværende feltarbeider i Lofoten, Alaska og Grønland og tilhørende publikasjoner, i tillegg til å legge til rette for sammenlignende arbeider.

ARCTICCHALLENGE tar utgangspunkt i sammenhengen mellom industrialiserings- og utviklingsprosesser knyttet til lokalsamfunn i nord generelt og de endringer i forutsetninger petroleumssektoren spesielt opplever, og på hvilken måte fremtidsbilder og scenarioer med eller uten oljeutvikling påvirker politikkutforming i dag.   

- Et viktig mål med prosjektet er å synliggjøre både likheter og forskjeller mellom steder i Arktis der spørsmålet om petroleumsutvinning er kontroversielt – med et særlig fokus på hvordan næringen oppleves som en mulighet og en utfordring for lokalsamfunnene, forteller Dale.

Forskerne i prosjektet er nå godt i gang med å analysere foreløpige resultater fra casestudiene, der tematikk som seismikkskyting, vernespørsmål og økonomiske og sosiokulturelle forutsetninger for tilpasning står sentralt.

 - I studiene ser vi at de endrede forutsetninger for oljebransjen de siste årene – først og fremst den mer usikre framtidige oljeprisen og rammebetingelsene som er satt gjennom Paris-avtalen – har økt usikkerheten rundt hva slags framtid man får ved å satse på petroleumsutvikling, sier Dale. Disse endrede forutsetningene har også naturlig nok preget fokuset i prosjektet, som i større grad enn forutsatt har vridd innsatsen inn mot å forstå på hvilken måte lokale, nasjonale og internasjonale debatter påvirker hverandre, og viktigst da på hvilken måte de lokale fortolkninger av de endrede forutsetningene for en petroleumsbasert framtid påvirker nasjonale beslutninger.

- Det har også i tillegg vært viktig for forskerne i prosjektet å kunne delta i tilgrensende, viktige debatter om klimaendringer, sikkerhetsspørsmål og utviklingen i Arktis, noe som reflekteres av de foreløpige publikasjoner knyttet til prosjektet. De mer konkrete analysene av dataene samlet inn i prosjektet vil leveres i løpet av prosjektets siste fase, som innledes med et prosjektmøte på Lysebu i Oslo i januar 2017, avslutter Dale.

Oppdatert (per desember 2016) publikasjonsliste fra ARCTICCHALLENGEs forskere.

Kristoffersen, Berit & Brigt Dale (2014): Arctic Review of Law and Politics: Post-Petroleum Security in Lofoten: Why Identity Matters.

Johnson, N., Alessa, L., Behe, C., Danielsen, F., Gearheard, S. Gofman-Wallingford, V.,Kliskey, A., Krümmel, E., Lynch, A., Mustonen, T., Pulsifer, P., and Svoboda, M (2015). Arctic 68: The contributions of community-based monitoring and traditional knowledge to Arctic observing networks: Reflections on the state of the field

Dale, Brigt (2016) The Extractive Industries and Society: Governing resources, governing mentalities. Petroleum and the Norwegian integrated ecosystem-based management plan for the Barents and Lofoten seas in 2011.

Dale, Brigt & Berit Kristoffersen (2016) Cultural Anthropology Hot Spots: Imagining a Post-Petroleum Arctic.

Nuttall, Mark (2016) Cultural Anthropology Hot Spots. The Making of Resource Spaces in Greenland.

Veland, Siri & Amanda Lynch (2016) Area: Arctic ice edge narratives: scale, discourse and ontological security.

Veland, Siri & Amanda Lynch (2016) Geoforum: Scaling the Anthropocene: How the stories we tell matter.

Deltakelse på konferanser, seminarer osv:

Berit Kristoffersen, Anniken Førde, Britt Kramvig, Brigt Dale, Grete K. Hovelsrud, Michael Bravo. Post-petroleum Dialogues. Informasjonskonferanse klimaforskning, NFR. 27.04.2016

Berit Kristoffersen, Brigt Dale: What is a post-petroleum perspective? Local and global lessons and perspectives. Arctic Frontiers, Tromsø 24.01.2016.

Brigt Dale: Rethinking Shared Interests in Arctic Oil and Gas? Can We Actually Manage More Effectively? Invited participant, Panel Debate. Arctic Circle Conference, Reykjavik, Iceland, 7-9 october, 2016

Brigt Dale: The Post-Petroleum Perspective: Is There Security to be Found Beyond the Oil Ontology? Arctic Circle Conference, Reykjavik, Iceland, 7-9 october, 2016

Brigt Dale: Hvorfor enda en debatt om olje? Lytring i Stormen, Bodø 22.10.2015

Brigt Dale: Does Climate Change Matter to Politics? Climate Change: Political and Ethical Strategies, Tromsø. 11-12.06.2015

Brigt Dale: Petroleum: Increasing or Decreasing a Sense of Ontological Security? AAG - American Association of Geographers Annual meeting, San Fransisco. 29/3 – 3/4 2016

Nuttall, Mark: Something out there in the water: apprehension, anxiety and resistance on Greenland's resource frontier. Keynote Lecture, German Anthropological Association Annual Conference, University of Marburg, Germany, 30th September-3rd October 2015

Nuttall, Mark. Climate change and resource development in northwest Greenland. Second ICE-ARC General Assembly, University of Bologna, Italy, 20th-22nd October 2015

Nuttall, Mark. Transforming Places into Resource Extractive Spaces: the making of Greenland's resource frontier. University Public Lecture, Bucknell University, Lewisburg, USA, 3rd March 2016

Nuttall, Mark. Seismic surveys, oil exploration and marine mammal hunting in Northwest Greenland. Public Lecture, Department of Geography, Royal Holloway University, London, UK, 6th May 2016

Nuttall, Mark. Sea ice, resource development and community-based monitoring in northwest Greenland. Presentation, Northgate Workshop (NOS-HS-funded project), Ilisimatusarfik, Nuuk 20th May 2016

Jakobsen, Uffe and Poppel, Birger. Climate Change and Maritime Security in the Arctic:
activity levels, risk patterns and emergency preparedness institutions. Presentation, Northgate Workshop (NOS-HS-funded project), Ilisimatusarfik, Nuuk 20th May 2016

Poppel, Birger. Why has Greenland (and the arctic as such) become of interest to stakeholders outside the Arctic.  Presentation, International Conference on economic and political developments and the geological potential of the Arctic TU Bergakademie, Freiberg, 9th-10 June 2016

Veland, S. and A. H. Lynch "Arctic ice edge narratives: scale, discourse, and ontological security" From ontological shifts to action on the ground: Enacting agency for transformation through post-classical praxis. AAG - American Association of Geographers Annual meeting, San Fransisco. 29/3 – 3/4 2016
Veland, S. "Between the Mega-Narrative and the Palimpsest—Performing Narrative Materiality at the Ice Edge", in How Do Climates Perform? at Performance Studies International in Melbourne, Australia, ​Thursday 7th June 2016. Connected with Greenland performance researcher Birgitte Bauer-Nilsen over perceptions of social and environmental change.

Veland S. and Lynch, A.​ ​Urgency in the Anthropocene. Department of Geography and Planning at Macquarie University, Australia. Discussing methodologies for understanding perceptions of environmental change, Fri​day June 22., 2016.

​Amanda Lynch. ​Political ecology of extremes. Narrating urgency in the Anthropocene. Oral presentation and a poster at the AMS Annual Meeting Jan 2016,

Amanda Lynch.  Arctic summer circulation, regional sea ice​, and shipping. NCAR (US National Center for Atmospheric Research) March 8th, 2016

Amanda Lynch. ​ Tales of the ice. Presentation at the NSIDC (The US National Snow and Ice Data Center), March 9th, 2016.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev