Flere veier til frafall i Lofoten

Article Id
3454
Source site

Overdreven gaming, sosial utrygghet og utfordrende hybelliv er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

Av: Thoralf Fagertun

Det viser forskningsrapporten "Jeg skulle ikke være en av de som slutter, liksom! Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten" fra Nordlandsforskning.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av en studie Nordlandsforskning har gjennomført på vegne av barneverntjenesten i Vågan og Vestvågøy i Lofoten. Forskerne har sett nærmere på årsaker til og tiltak som kan bidra til å begrense frafallet og øke gjennomstrømningen i den videregående skole i Lofoten.Nordlandsforsknings kartlegging av situasjonen viser at:

  • Gjennomstrømmingen (fullført i løpet av fem år) på yrkesfag er mindre i Lofoten enn ellers i Nordland, og mindre i Nordland enn ellers i landet. 
  • Gutter har lavere grad av gjennomstrømming enn jenter, særlig på yrkesfag.
  • Frafallet (sluttet underveis eller fullført, men ikke bestått) på yrkesfag er større i Lofoten og Nordland enn nasjonalt, mens frafallet på studieforberedende tilsvarer den nasjonale trenden.
  • Flere jenter enn tidligere fullfører ikke videregående opplæring.

Variert årsaksbilde

Elevene Nordlandsforskning har intervjuet i arbeidet med rapporten ønsker å kvalifisere seg for voksenlivet og understreker selv at veien dit går gjennom utdanning og over i en fast tilværelse i arbeidslivet. Likevel har de falt fra.

– Studien vår viser at årsakene til frafall er svært sammensatte, men erfaringer med mobbing, annerledeshet og sosial utrygghet, ser ut til å være sentrale årsaker, sier prosjektleder Karin Marie Antonsen. Med seg i forskerteamet hadde Antonsen, Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl,

Andre årsaker som trekkes frem i rapporten er mangel på lærlingeplass, trenden med teoretisering av yrkesfag og dessuten en mulig sammenheng mellom frafall og hybeltilværelse og gaming - særlig for gutter.

Noen av årsakene er spesielle for Lofoten-regionen. Blant annet kan snever tilbudsstruktur føre til at elevene velger det som er tilgjengelig, ikke det de egentlig ønsker, noe som kan føre til frafall.

I tillegg har Lofoten en høy andel yrkesfaglige elever. Siden yrkesfaglige elever oftere slutter på skolen enn øvrige elever, fører dette til høyere frafallstall i Lofoten enn i mer sentrale strøk som domineres av studiespesialiserende tilbud.

Mer målrettet innsats

– Vi har gjennomgått en rekke tiltak og samarbeidsformer som er rettet inn mot økt gjennomføring i de videregående skolene i Lofoten. Kartleggingen viser at det er mange aktører som har innsatser rettet mot ungdom i videregående opplæringsalder, sier Antonsen.

– Samtidig mener vi det eksisterer et potensiale for bedre og mer målrettet innsats mot denne målgruppen. Her handler det i stor grad om å styrke den praksis og kompetanse som allerede eksisterer der ute, i stedet for å sette inn nye innsatser, prosjekter eller tiltak utenfra.

Kontakt:
Karin Marie Antonsen 75 41 18 50 / kan@nforsk.no

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev